Gegevens aanvraagformulier

Klik hier voor het downloadbestand.

AANVRAAGFORMULIER GEGEVENSONDERWERP

INFORMATIE OVER DE AANVRAGER

A. Vul de volgende identificatie- en contactgegevens in.

Naam:

Achternaam: 

TC-ID-nummer: 

Voor buitenlanders:

Nationaliteit:

Paspoortnummer:

ID nummer:

E-mailadres: 

 

(We kunnen sneller op u reageren als u de volgende informatie verstrekt.)

Adres:

Mobiele nummer:

Faxen:

Geef uw relatie met onze instelling aan.

□ Werkzaam

□ Product-/dienstgebruiker

□ Bezoeker

□ Voormalige medewerker

Vermeld het jaar waarin je hebt gewerkt en de functie:

□ Medewerker Kandidaat

Vermeld de sollicitatiedatum en de aangevraagde functie:

□ Werknemer van een derde bedrijf

Vermeld het bedrijf/de instelling en de functie waarvoor u werkt:

□ Overig (leverancier, zakenpartner, enz.)

 

Geef de naam van het bedrijf/de instelling op:

Als u de naam, achternaam en afdeling kent van de persoon die u in onze instelling ontmoet, schrijf dan:

 

Onderwerp:

 

            

Licht uw verzoek op grond van de wet in detail toe:

 

Schrijf met de hand van welke van de volgende rechten u gebruik wilt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Stuur de bewijsstukken als bijlagen mee nadat u het onderwerp onwettigheid in het veld "Uw keuze" heeft ingevuld. (Uitspraak van de rechtbank, uitspraak van de Raad van Bestuur, documenten waaruit de hoogte van de materiële schade blijkt, etc.)

 

Ik wil weten of uw bedrijf persoonsgegevens over mij verwerkt. (KVKK M.11/1-a)       

Als uw bedrijf persoonsgegevens over mij verwerkt, vraag ik om informatie over deze gegevensverwerkingactiviteiten. (KVKK M.11/1-b)      

Als uw bedrijf persoonsgegevens over mij verwerkt, wil ik graag weten wat het doel van de verwerking is en of deze worden gebruikt in overeenstemming met het doel van de verwerking. (KVKK M.11/1-c)

Als mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in binnen- of buitenland, wil ik deze derden weten. (KVKK M.11/1-ç)        

Ik vind dat mijn persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn verwerkt en ik wil dat deze worden gecorrigeerd. (KVKK M.11/1-d) Schrijf in het veld "Uw Selectie" uw persoonlijke gegevens die u wilt laten corrigeren en stuur de bewijsstukken als bijlage mee. Te corrigeren gegevens;

Ik denk dat de redenen die de verwerking van mijn persoonsgegevens vereisen niet meer aanwezig zijn, daarom vraag ik mijn persoonsgegevens op;

A. wordt verwijderd.

B. vernietigd te worden. (KVKK M.11/1-e) Schrijf uw keuze in tekst.

7. Ik wil graag mijn persoonlijke gegevens waarvan ik denk dat ze verkeerd zijn verwerkt of onvolledig zijn verwerkt;

A. moet nagekeken worden,

B. wordt verwijderd,

C. worden vernietigd en ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de transacties met betrekking tot mijn verzoek aan de derden aan wie mijn persoonlijke gegevens zijn overgedragen. (KVKK M.11/1-f) Schrijf uw keuze in tekst.

8. Ik wil bezwaar maken tegen het resultaat tegen mij door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren (KVKK M.11/1-g)

9. Ik heb schade geleden door de onrechtmatige verwerking van mijn persoonsgegevens. Ik eis vergoeding van deze schade. (KVKK M.11/1-ğ)

 

Uw keuze

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

Kies hoe u op de hoogte wilt worden gehouden van onze reactie op uw sollicitatie:

 

□ Ik wil dat het naar mijn adres wordt verzonden.

□ Ik wil dat het naar mijn e-mailadres of KEP-adres wordt gestuurd.

   (Als u kiest voor de e-mailmethode, kunnen we u sneller antwoorden.)

□ Ik wil het graag persoonlijk ontvangen.

   (In geval van ontvangst bij volmacht is een notariële volmacht vereist.)

 

Dit "sollicitatieformulier" is opgesteld om uw relatie met ons bedrijf vast te stellen, om uw eventuele persoonlijke gegevens volledig vast te stellen en om correct en binnen de wettelijke termijn op uw relevante sollicitatie te reageren. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten op te vragen met betrekking tot uw aanvraag, identificatie en/of autorisatiebepaling of uw verzoek om juridische risico's te voorkomen die kunnen voortvloeien uit het illegaal en oneerlijk delen van gegevens, met name om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om een gedegen onderzoek van uw verzoek uitvoeren. In het geval dat de informatie met betrekking tot uw verzoeken die u aan ons bedrijf doorgeeft niet correct en up-to-date is, of als er een ongeoorloofde aanvraag bij ons bedrijf wordt gedaan,ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke valse informatie of verzoeken die voortvloeien uit ongeautoriseerde toepassingen.

 

In overeenstemming met de verzoeken die ik hierboven heb aangegeven, verzoek ik dat mijn sollicitatie bij uw bedrijf wordt beoordeeld in overeenstemming met artikel 13 van de wet, en ik zou graag op de hoogte worden gehouden.

 

Aanvrager (eigenaar persoonsgegevens)

Voornaam Achternaam:

Datum:

Handtekening:

 

Trust Pilot Fill Form Call Us WhatsApp