Espec. Dr. Bilgehan Sönmez

Espec. Dr. Bilgehan Sönmez

(ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN)

Espec. Dr. Bilgehan Sönmez

2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2006-2010 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Kliniği'nde eğitimini tamamladı.

İlgi alanları:

Genel Anestezi Pediatrik Anestezi Rejyonel Anestezi Yoğun Bakım

Trust Pilot Fill Form Call Us WhatsApp
Cita en línea