-НАШАТА МИСИЯ
Да произведем постоянни решения в здравните услуги на икономическо ниво, подходящо за медицинска етика, и да допринесем за образуването на здраво общество с устойчиво качествено разбиране.

-НАШАТА ВИЗИЯ
Използвайки нова информация и технологии, с разбиране за качествена услуга, развивайки се като референтна болница с решения, базирани на удовлетворението на пациенти от здравните проблеми.

КАЧЕСТВО
Болниците Ekol са известни с всеобхватния и състрадателен подход към грижата за пациента и водят по пътя за предотвратяване, диагностициране и лечение с най-съвременната технология и лекарства, комбинирани с персонализиран, ориентиран към пациентите подход към здравната грижа.

Болниците Ekol предоставят специализирани услуги, използвайки най-напредналата технология в света и с експертен екип с международни стандарти за качество, предлага услуги по диагностика и лечение за много международни пациенти, които идват в страната.

Турция е центърът на привличане в здравния туризъм, към момента една от водещите страни в здравния туризъм, поради услугите по диагностика и лечение, предлагани по глобални стандарти.