УРОЛОГИЯ

 • КАМЕННИ БОЛЕСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИЯ КАНАЛ
 • АНДРОЛОГИЯ (СЕКСУАЛНО ФУНКЦИОННИ НАРУШЕНИЯ)
 • ЛАЗЕРНО ЕНДОСКОПСКО РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ  
 • ЛАЗЕРНИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ
 • ПЕРКУТАННА
 • ЛАЗЕРНА ЕНДОСКОПИЧНА ХИРУРГИЯ  НА КАМЪНИ В УРЕТРАТА
 • БЪБРЕЧНИ БОЛЕСТИ
 • ЛАПАРОСКОПИЧНА ХИРУРГИЯ НА РАК НА БЪБРЕЦИТЕ
 • БОЛЕСТИ НА ПРОСТАТА
 • ЛАПАРОСКОПИЧНА ХИРУРГИЯ НА ПРОСТАТА
 • ЛАЗЕРНО И ПЛАЗМЕНО КИНЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА  РАСТЕЖА НА ПРОСТАТА
 • ИМПОТЕНТНОСТ
 • ИМПЛАНТАЦИЯ НА ПЕНИЛНА ПРОТЕЗА
 • ЛАЗЕРНО РАКОВА И КАМЕННА ХИРУРГИЯ
 • БЕЗОПАСНОСТ - ЛЕЧЕНИЕ С ВАРИКОЦЕЛ
 • ИЗПУСКАНЕ  НА УРИНА
 • ОБРЯЗВАНЕ – НЕРАЗКРИТ ТЕСТИС

УРОЛОГИЯ

Ние ви наричаме


нашите лекари

обадете се сега!
WHATSAPP