ОЧНА КЛИНИКА И ОФТАЛМОЛОГИЯ

ОЧНА КЛИНИКА И ОФТАЛМОЛОГИЯ

 

Нашият център предоставя пълни услуги за очно здраве с всички диагностични методи и прилагане на лечения. Лечението на всички очни заболявания, от заболявания от детството до напреднали очни заболявания се прави успешно от опитните ни специалисти в техните браншове чрез модерни устройства.