УШИ НОС ГЪРЛО

УШИ НОС ГЪРЛО

Много медицински лечения като вродени аномалии и естетични проблеми на недоразвито ухо, лечението на внезапни или дълготрайни болести на средното ухо и вътрешния ушен канал, поправка на ушното тъпанче и костиците на средното ухо, прилагане на кохлеарни импланти, познати и като бионични уши, операциите за хъркане и сънна апнея се извършват от специалисти лекари от съответните им браншове в нашата болница.