ЗА НАС И ЗАЩО БОЛНИЦИ EKOL

Основана от Здравна група EKOL BAZ през 2007 години и създадена в Измир - Турция, болница Ekol гордо продължава да служи чрез своя опитен здравен персонал и е оборудвана с най-модерната медицинска технология, с всички единици, 9 операционни зали и капацитет на 150 легла...
Болницата Ekol, която предоставя услуги, базирани на удовлетворението на клиентите и с опитни медицински лекари и хирурзи, които имат своята експертиза в браншовете, особено в Хирургия уши нос гърло, Естетическа и пластична хирургия, Очи, Вътрешна медицина, Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврология, Мозъчна хирургия, Кардиология, Болести на гръдния кош и Психиатрия, се гордее да бъде първата и най-голямата УНГ болница в Европа.

Болниците Ekol със своите повече от 45 опитни лекари и професионален екип, състоящ се от професори, доценти, асистент професори и специалисти лекари; предлага специални услуги и приема пациенти от Егейския регион, Турция и от целия свят чрез споразумения с агенции, пакети с отстъпки и специални споразумения в областта на здравния туризъм. Болница Ekol се отличава, че е единствената специализирана болница на и е Турция и е голям работодател с повече от 500 служители във всички браншове.

Здравен Кампус Ekol, основан в Чийли, за здравословен живот на централно и лесно достъпно местоположение, има за цел да донесе на обществото ни по-здрави дни, благодарение на безкомпромисната корпоративна структура от етични принципи, удобните му стаи, медицинския му персонал, които са добре информирани, опитни и имат позитивно отношение по всяко време и академичните му и модерни медицински съоръжения.

КАЧЕСТВО
Болниците Ekol са известни с всеобхватния и състрадателен подход към грижата за пациента и водят по пътя за предотвратяване, диагностициране и лечение с най-съвременната технология и лекарства, комбинирани с персонализиран, ориентиран към пациентите подход към здравната грижа.

Болниците Ekol предоставят специализирани услуги, използвайки най-напредналата технология в света и с експертен екип с международни стандарти за качество, предлага услуги по диагностика и лечение за много международни пациенти, които идват в страната.

Турция е центърът на привличане в здравния туризъм, към момента една от водещите страни в здравния туризъм, поради услугите по диагностика и лечение, предлагани по глобални стандарти.

УПРАВЛЕНСКА ЕДИНИЦА КАЧЕСТВО

Благодарение на професионалния си екип, който осигурява продължителност и устойчивост в качеството на услугите, Управленската единица за качество на болница Ekol е в постоянен контакт с пациентите и персонала в болницата, за да наблюдава фокусираната върху пациенти услуга във всички области на болница чрез извършване на вътрешни одити и самооценка.

Продължаваме да работим върху въпроси като оценка на резултатите от въпросниците, увеличавайки осъществимостта на клиентските запитвания в съответствие със стандартите за качество, ръководейки новите правила и процеса на съответствие, съгласно настоящите стандарти, гарантирайки координацията на проучванията, проведени в рамките на Системата за управление на качеството, извършвана в нашите болници със сертификат ISO 9001 - 2008.

МАНТАЛИТЕТ НА ОБСЛУЖВАНЕ, ОРИЕНТИРАН КЪМ ПАЦИЕНТА

Болниците EKOL, които са проектирани с разбирането да накараме нашия пациент да се почувства у дома в просторна, удобна и модерна среда, поддържайки здравето, удовлетворението и безопасността на тях и техните близки като най-голяма важност, да се работи със здравословно, безопасно и качествено разбиране за услуги вътре и около болницата.

Нашата болница се откроява с разбирането си за клиентско-ориентирана услуга, за да се намалят проблемите, които пациентите могат да изпитат през всички процеси на лечение и грижа и да се увеличи качеството на техните условия на живот.
Специалното подсигуряване на грижа за всички единици и пациентски стаи, индивидуален прием на пациенти, хоспитализация и домакинство и клиентско удовлетворение в болница Ekol се наблюдават отблизо от Управленската единица за качество и се извършват процедури на измерване и надзор.

БЕЗОПАСНА и КАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ГРИЖИ

Единицата по развитие на медицинската помощ и грижи, който цели да поддържа здравето, удовлетворението и безопасността на пациента на първо място, осигурява насоки, координация и контрол, медицинска помощ за грижа на пациента с високо качество и позитивно отношение.
Болниците Ekol използват практики, базирани на доказателства и случаи, базирани на модерна технология и принципи на научен подход за осигуряване на пациентите грижа от най-високо качество.